Pasivní kouření představuje obrovské nebezepčí pro každého z nás

Pasivní kouření znamená vdechování cigaretového kouře (nebo obecně tabákového kouře). Pasivnímu kouření bývají vystaveni lidé, kteří sice sami nekouří cigarety (nebo jiné tabákové výrobky), ale přitom se pohybují v prostředí, kde se kouří. Typicky se jedná o servírky, číšníky nebo barmany, kteří jsou nekuřáci, ale přitom pracují v kuřáckých restauracích, hospodách nebo barech. Pasivní kouření má prokazatelně velmi negativní účinky. I proto se většina států snaží pasivní kouření regulovat tím, že zakazují kouření ve veřejných prostorách, kde se pohybují i nekuřáci.

Pasivní kouření a jeho následky

Odhaduje se, že následky pasivního kouření jsou násobně vyšší, než zdravotní problémy, které si způsobují sami aktivní kuřáci. Pasivní kouření totiž zasahuje mnohem více lidí. Pasivní kouření je o to horší, že zatímco kuřáci zdravotní rizika podstupují „dobrovolně“, nekuřáci se pasivnímu kouření většinou nemohou nijak vyhnout. Úplně nejhorší je pak pasivní kouření u dětí, které jsou cigaretovému kouři vystaveny třeba doma od rodičů.

[blockquote source=”Hubnutí.cz”]Znáte nejčastější mýty, které se týkají kouření? Přečtěte si o tom.[/blockquote]

Rizika pasivního kouření

Podle mezinárodních výzkumů rakoviny, při Světové zdravotnické organizaci, dospěli vědci k závěrům, že existují dostatečně průkazné důkazy, že pasivní kouření způsobuje rakovinu u lidí. K těmto výzkumům pasivního kouření došlo již v roce 2004 a nyní slouží jako silný argument, pro regulaci kouření ve veřejných prostorách, nebo v restauracích.

I u lidí, kteří byli pasivnímu kouření vystaveni jen ve velmi malé míře, existuje prokazatelné zvýšení rizika rakoviny. Celková výše rizika vzniku rakoviny u nekuřáků, kteří byli vystaveni pasivnímu kouření, záleží především na délce expozice. Pokud se někdo dlouhodobě pohybuje v prostředí, kde se kouří (typicky třeba pracovníci kuřáckých restaurací), existuje u něj stejné zdravotní riziko, jako u aktivních kuřáků. Obecně platí, že kouření zvyšuje v rámci nekuřácké populace riziko vzniku srdečních onemocnění o 25 – 30 % a riziko vzniku rakoviny o 20 – 30%

Pasivní kouření je škodlivé

Podle průzkumů veřejného mínění, více než 80% široké veřejnosti souhlasí s tím, že pasivní kouření je škodlivé a přináší zdravotní rizika. Podle průzkumů veřejného mínění, si navíc až 95% dospělých lidí myslí, že pasivní kouření je škodlivé pro děti. A nakonec 96% lidí si myslí, že není pravda tvrzení tabákového průmyslu, že není škodlivé. (aneb většina lidí je přesvědčena, že tabákové firmy lžou, když se snaží snižovat následky pasivního kouření).

Tabákový průmysl především ve Spojených Státech (USA), kde soudy často přiznávají vysoké pokuty a náhrady v nejrůznějších soudních sporech, financoval celou řadu vědeckých výzkumů a studií. Tyto studie, měli prokázat, jak je to se škodlivostí pasivního kouření. Pokud výzkumy dospěly k závěru, že pasivní kouření není škodlivé, dostalo se těmto výsledkům velmi široké publicity. Naopak výsledky, které prokazovaly škodlivost pasivního kouření, byly převážně opomíjeny.

Co způsobuje

Pasivní kouření má za následek vznik celé řady nemocí, podobně jako aktivní kouření. I nekuřáci jsou tak ohroženi vznikem srdečních chorob, onemocnění dýchacích cest nebo vznikem rakoviny. Mezi hlavní rizika pasivního kouření pak patří především:

  • Rakovina – zvyšuje celkové riziko vzniku zhoubných nádorů
  • Rakovina plic – je prokázaný vliv pasivního kouření na vznik rakoviny plic. Celá řada studií prokázala významný nárůst rizika u nekuřáků. Ti nekuřáci, kteří byli vystaveni pasivnímu kouření měli vyšší procento výskytu rakoviny plic, oproti nekuřákům, kteří pasivnímu kouření vystaveni nebyli.
  • Rakovina prsu – další výzkumy ukazují, že pasivní kouření zvyšuje i riziko vzniku rakoviny prsu u mladších žen. Týká se to především žen před menopauzou, kde se riziko vzniku rakoviny prsu zvyšuje až o 70%. Tyto výzkumy jsou ale velmi často zpochybňovány
  • Mozkové nádory – zvyšuje i riziko vzniku mozkových nádorů u dětí, které byly ve větší míře vystaveny pasivnímu kouření. To platí i v případě, že matka dítěte nekouří a nikdy nekouřila, a tak nemohlo dojít k vystavení škodlivým účinkům kouření během těhotenství
  • Onemocnění srdce a oběhového systému – pasivní kouření způsobuje i celou řadu onemocnění srdce a oběhového systému. Je prokázaný vliv pasivního kouření na snížení variability srdeční frekvence, nebo dochází k nárůstu srdeční frekvence u pasivních kuřáků
  • Pasivní kouření během těhotenství – vede k nízké porodní hmotnosti, může způsobit předčasný porod. Navíc existují vědecké studie, které prokazují, že u žen, které byly během těhotenství vystaveny pasivnímu kouření, existuje vyšší riziko vrozených vad u jejich dětí
  • Astma a alergie – existují také studie, které spojují pasivní kouření a vznik astma nebo alergií a to především u dětí. Existují studie, že děti, které se pohybují v silně zakouřeném prostředí, a jsou tak vystaveny pasivnímu kouření, mají častěji různé alergie, nebo u nich bývají silnější astmatická onemocnění.

Na pasivní kouření se umírá!

Obecně se odhaduje, že pasivní kouření má každý rok na svědomí asi 600 000 lidí na celé zemi. Jedná se tedy přibližně o 1% ze všech úmrtí. Jenom v USA, každý rok na následky pasivního kouření zemře asi 53 000 lidí. Pasivní kouření je tak v USA třetí nejčastější příčinou nezaviněné smrti. V ostatních zemích bude počet mrtvých, které má na svědomí pasivní kouření, velmi podobný.

One comment

  1. Nevidedm v tom nic spre1vne9ho. Paned učitelka odmedtla dedtě, na ktere9 me1 spolu s ve1mi působit tak, aby se naopak doste1valo do siutaced, kdy je jed to třeba nepředjemne9 a zvle1dnout je.Tedy pokud ji , nebo spoluže1ky Ondra neohrožuje na životě, což tak jistě nebude.Zbavit se dedtětě s kterfdm me1 sama kdoved proč potedže a izolovat ho umed každfd.Vědět, jak na to , aby se tak nestalo, ne každe1 paned učitelka.Asi je dost pohodlne1, nebo neschopne1 pro vfdkon tohoto povole1ned.Ještě dnes si pamatuji, jak na mě působilo to, když se mě některe1 p. učitelka, s kterou jsem se neshodl, chtěla zbavit. Nened lehke9 pro dedtě se s tedm vyrovnat před ostatnedmi dětmi.

  2. jo tak to teda mně nastvalo snažím se nekouřit a stejne to vdechuji ja tomu věřím nevím co je natom pravdy ale věřím tomu pač je jasné že když cigareta opsahuje ruzné svinstva že potom to vdechne i nekuřák že nejakej nasledek to má až pujdu do restaurace tak jim řeknu když nekdo bude vedle mně kouřit že ať s tím tahne do prde** že to dýchat nechi ale i když mu toto řeknu tak se jestě vystavuji ryzika že mně jeste neco uděla on DOST NEFER TOTO proč jen kuřáci to nemam

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *